BARCELÓ ROSELLO, BARTOMEU

Bartomeu Barceló Rosselló (1961) és un filòleg i llicenciat en filosofia mallorquí.<BR><BR>Especialista en filosofia de la ciència, ha estat mestre i professor de secundària. És el director de l'Institut de Formació Ramon Serra, institució depenent del Bisbat de Mallorca. Especialista en focusing, és Coordinador Nacional de l'Institut Espanyol de Focusing a Madrid.<BR><BR>Ha estat ponent en molts fòrums i trobades internacionals de l'enfocament centrat en la persona, focusing i orientació educativa. Imparteix tallers, cursos i conferències sobre intel·ligència emocional, resolució de conflictes, dinàmica de grups i focusing en centres de formació permanent del professorat, universitats, hospitals i altres centres formatius. Col·labora en revistes especialitzades d'educació, psicologia i filosofia i és autor dels llibres Centrar-se en les Persones i Crecer en Grupo.<BR><BR>Wikipedia<BR><BR>

Imagen de cubierta: CRECER EN GRUPO
15,00€