BEIRAS CAL, HIXINIO

Cardiólogo y miembro de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Publica.

15,50€