ESTIVILL, JORDI

Jordi Estivill és sociòleg, professor de política social a la Universitat de Barcelona, consultor de polítiques socials europees i director del GES-Gabinet d?Estudis Socials de Barcelona. Expert en exclusió social. Actualment coordina el programa STEP de Portugal, en el si l'Organització Internacional del Treball (OIT).<BR><BR>http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/newsletter/nwlet_2/estivill.htm

Imagen de cubierta: INVITACIÓ A L'ECONOMIA SOLIDARIA
10,00€