SOLER MASÓ, PERE

Pere Soler Masó és doctor en pedagogia des del 1994 a partir de la tesi doctoral que porta per títol ?L?educació en el lleure a Girona (1900 - 1980). Les iniciatives de administració pública, l?església i la societat civil?.<BR><BR>Des del 1996 és professor titular d?universitat en el Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona. La seva activitat docent i de recerca se centra en les polítiques de joventut, l?associacionisme i la participació infantil i juvenil, l?educació en el lleure i l?animació sociocultural.<BR><BR>És membre del Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals (GRES) de l'Institut de Recerca Educativa - UdG. Actualment és també director del Màster Oficial Interuniversitari en Joventut i Societat (UdG, UB, UAB, UdL, UPF, URV).<BR><BR>http://www.udg.edu/personal/pere.soler.maso/tabid/8656/default.aspx?ID=2...

Imagen de cubierta: JÓVENES Y ESPACIO PÚBLICO
15,00€