THIO DE POL, CARME

Lloc de naixement: Barcelona Nom i cognoms: Carme Thió de Pol Titulació acadèmica: Llicenciada en Psicologia Lloc de treball: UAB Obres publicades: coautora del llibre " Educación Infantil y valores " Autora de diferents articles publicats a les revistes d'educació infantil " Infància " , " Perspectiva Escolar " i " Guix " . Autora de comunicacions i ponències relatius a l'educació infantil en l'àmbit familiar i en l'escola, publicats en la col·lecció Jornades de l'Editorial de l'ICE de la UAB. . Aspectes a destacar: especialitzada en Educació Infantil. Treballa en l'àmbit familiar i escolar. En l'àmbit familiar es dedica a l'orientació familiar de pares i mares individualment i en grups, com també per mitjà de xerrades per a pares i mares en centres escolars d'Escoles bressol, Parvularis, Esc. Primària. i altres centres socials. En l'àmbit escolar, es dedica a la formació permanent de mestres i a l'assessorament de centres docents d'educació infantil i primària. Col·labora amb els Instituts de Ciències de l'Educació de les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Politècnica de Catalunya, i forma part de l'Equip d'Educació Infantil de l'ICE de la UAB. Forma part de l'equip organitzador de les Jornades d'Innovació Pedagògica que l'ICE de la UAB celebra bianualment a partir del 1992, des del seu inici, col·laborant també amb la presentació de ponències i coordinació de tallers de treball. Es assessora del programa FEAC (Família Escola Acció Compartida) del SECC, elaborant. el guió de treball i orientacions per a cada tema que es posa a debat en els grups de pares i mestres. Ha realitzat l'espai setmanal " Avui Educació " de l'Informatiu " Catalunya Avui " de TV2 de febrer a juny del 2003.