VALDIVIELSO NAVARRO, JOAQUÍN

Joaquín Valdivielso és Professor Titular d'Universitat de Filosofia Moral de la Universitat de les Illes Balears, on imparteix entre d'altres matèries Història de les Idees Polítiques, Filosofia política i Ètica i Política del Medi Ambient. El seu treball es desenvolupa principalment en la filosofia política contemporània i en particular en els nous paradigmes de la política, en què centra les seves contribucions acadèmiques, publicacions i conferències en la filosofia moral i política del medi ambient. Ha col·laborat també en estudis i anàlisis sociopolítics en l'àmbit local balear, en què ha participat activament des de diverses entitats polítiques i socials. Entre d'altres, participa regularment dels Simposis de l'Asociación Iberoamericana y de la Revista Internacional de Filosofía Política i dels Congressos de l'Asociación Española de Ética y Filosofía Política. Participa en el grup d'investigació Política, Treball i Sostenibilitat des de 1998.

Imagen de cubierta: CIUDADANOS NATURALMENTE
17,50€
Disponible
Cover Image: DEMOCRACIA EN ESTADO DE ALARMA
18,00€
Disponible