MILL, JOHN STUART

John Stuart Mill (1806-1873), filòsof, economista i polític, és un dels representants de l'utilitarisme moral clàssic. Si bé la seva principal aportació filosòfica va ser la lògica dels mètodes inductius (Sistema de la lògica), ha influït enormement amb la seva filosofia política i social, que va centrar en el concepte de llibertat (Sobre la llibertat). Pensador liberal, nega el dret de l'estat a interferir en la vida privada, i defensa la llibertat en totes les formes: civil, política, social i econòmica.

Imagen de cubierta: CAPÍTULOS SOBRE EL SOCIALISMO
12,50€
Imagen de cubierta: EL UTILITARISMO
12,50€
Imagen de cubierta: LA ESCLAVITUD FEMENINA
16,95€
Imagen de cubierta: SOBRE LA LIBERTAD (MANGA)
9,95€