UBASART GONZÁLEZ, GEMMA

Doctora en Ciència Política per la UAB. Professora de l?Àrea de Ciència Política i Vicedegana de la Facultat de Dret a la UdG. Ha realitzat estades de recerca i impartit docència a universitats europees i americanes: London School of Economic and Political Science, Università di Padova, University of Ottawa, Science Po, Instituto de Altos Estudios Nacionales i FLACSO. Actualment es seves línies de recerca i publicacions es desenvolupen en l?àmbit de les polítiques públiques i Estat de benestar; la política catalana i espanyola; els moviments socials i el conflicte; Amèrica Llatina.

Cover Image: CATALUNYA-ESPANYA: DEL CONFLICTE AL DIÀLEG POLÍTIC?
28,00€
Disponible