MILVUS

Encetem aquest projecte per tractar d’establir un diàleg amb la realitat. Abastar una petita parcel·la que no sentim present dins l’actual ventall editorial. No per oferir un producte acabat, sinó en construcció constant.