MILVUS

Encetem aquest projecte per tractar d’establir un diàleg amb la realitat. Abastar una petita parcel·la que no sentim present dins l’actual ventall editorial. No per oferir un producte acabat, sinó en construcció constant.

Imagen de cubierta: LA COLUMNA DE HIERRO
15,00€
Imagen de cubierta: LA PLAGA DE NUESTRO TIEMPO
8,00€
Imagen de cubierta: ARMES DE BARRI
8,00€
Imagen de cubierta: ARMAS DE BARRIO
8,00€
Imagen de cubierta: LA FUERZA DEL FUEGO
10,00€
Imagen de cubierta: GLOP DE POL·LEN
10,00€
Imagen de cubierta: GEOGRAFÍAS DEL COMBATE
12,00€
12,00€