A IDEOLOXIA ANARQUISTA

Imagen de cubierta: A IDEOLOXIA ANARQUISTA
Precio: 3,00€
Este libro se puede adquirir, siendo el plazo de entrega a particulares un pelín más largo de lo habitual. Muchas gracias.
Editorial: 
Coleccion del libro: 
Idioma: 
Galego
Traductor/a: 
Número de páginas: 
144
Dimensiones: 200 cm × 130 cm × 0 cm
Fecha de publicación: 
Materia: 
ISBN: 
978-84-87169-21-2

A ideoloxia anarquista que subxaz a un dos movimentos de masas máis impresionantes na España contemporánea e en alguns dos países de América Latina é ignorada, cando non conscientemente terxiversada, por moitos cultores das ciencias sociais. O presente traballo quer ser unha exposizón clara e sistemática da mesma, dedicada ao leitor común e ao universitario. Na sua primeira parte se estudan temáticamente as ideias mais e se plantexan os grandes problemas do anarquismo; na segunda se pasa revista ao seu desenrolo histórico desde os precedentes do socialismo utópico até suas expresóns no pensamento contemporáneo. Especial atenzón merez o exame do Estado en suas relazóns coa sociedade global, coas diversas formas de sociabilidade histórica e prehistórica, co poder económico e coas clases sociais; en fin, coa revoluzón e o socialismo. Tamén se analizan as diferentes opzóns económicas que se dan dentro do anarquismo e se pon esencial énfase no estudio da autoxestón, cuxa realizazón auténtica fai-se coincidir coa esencia do anarquismo. Para completar históricamente ese cuadro, expón-se brevemente o pensamento dos clásicos do anarquismo: Proudhon, Kropotkin, Bakunin, Malatesta,... A obra apresenta-se como un breviario, isto é, como unha abreviada soma do pensamento ácrata.

AUTOR/A

CAPPELLETTI, ÁNGEL J.

Ángel Cappelletti (1927-1995) fue un filósofo, historiador y anarquista de Argentina, por muchos años radicado en Venezuela. Nació y murió en Rosario, Argentina, pero los 27 años que vivió en Venezuela entre 1968 y 1994 fueron los más prolíficos en su producción intelectual y académica. Fue experto en el pensamiento sociológico, político y filosófico clásico y contemporáneo.

Imagen de cubierta: ETAPAS DEL PENSAMIENTO SOCIALISTA
6,00€
Imagen de cubierta: FRANCISCO FERRER Y LA PEDAGOGÍA LIBERTARIA
5,00€
Imagen de cubierta: LA IDEOLOGÍA ANARQUISTA
5,00€
Imagen de cubierta: EL PORQUE DEL COMERCIO JUSTO: HACIA UNAS RELACIONES NORTE-SUR MAS EQUITATIVAS
5,00€
4,00€
11,50€