CASADO DA ROCHA, ANTONIO

Nascut a Sant Sebastià el 1970, és llicenciat en Humanitats per la National University of Ireland i doctor en Filosofia per la Universitat del País Basc (UPV/EHU). Després de diverses estades a l'estranger, en l'actualitat és investigador permanent al Departament de Filosofia dels Valors i Antropologia Social de la UPV/EHU, on imparteix docència en qüestions ètiques contemporànies. De 2012 a 2017 va ser vicedegà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. Des del 2017 és director de Projecció Universitària de campus de Guipúscoa. Ha publicat articles i llibres sobre ètica assistencial, ètica ambiental i de la investigació, com ara _La desobediencia a partir de Thoreau_ (Gakoa, 2002), _Bioética para legos_ (Plaza y Valdés, 2008), T_horeau. Biografía esencial_ (Antonio Machado, 2014), _Autonomía con otros_ (Plaza y Valdés, 2014) i _Una casa en Walden_ (Pepitas, 2017).

Cover Image: CASA DE CAMBIOS
15,90€
Disponible
Imagen de cubierta: THOREAU
15,90€
Disponible
Imagen de cubierta: UNA CASA EN WALDEN
16,50€
Disponible